Armageddon

Armageddon

Armageddon; sözcük olarak İbranice de “Megiddo Dağı” anlamına gelmektedir. Dini kaynaklara göre Dünya’nın sonuna doğru olacak olan son savaştır. Kimilerine göreyse büyük bir nükleer savaştır. Öyle ki tüm Dünya’yı yüzyıllar boyunca radyasyona gömecek ölçüde, çok büyük bir nükleer savaş. Aslen dini kaynaklarda geçmektedir, fakat günümüzde Dünya’nın sonunun getirecek olan bir savaş olduğu anlamına getirilmektedir.

Birçok dini kaynakta geçen Armageddon zamanı geldiğinde, Dünya’daki bütün uluslar, savaşın içinde olacak ve birçoğu Mesih’e karşı savaşacaktır. Daha sonradan tanrının duruma el atıp yardım edeceği ve Mesih karşıtı orduları yok edeceği söylenir. Hıristiyan kültüründe Armageddon şöyle geçer:

Armageddon
Armageddon

ArmageddonHıristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da benzer şekillerde anlatılmıştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır. Hıristiyanlar, kıyametten önce İsa Mesih gelecek ve tanrının yardımı ile Deccal’i ve ordularını mağlup edecektir. İncil’de Armageddon’dan şöyle bahsedilmektedir:

Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, grurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrı‘yı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.

O günlerin hemen sonrasında Güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek ve göksel güçler sarsılacak.? Yeryüzündeki son savaş olduğuna inanılan bu son savaştan sonra kıyamet kopacak ve yaratıcıya hesap verilecek.

İslamiyet’e Göre Armageddon:
Kuran’daArmageddon diye bir şey geçmemektedir. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu son savaşın Hıristiyanlık ve Yahudilikteki ismi Armageddondurİslamda ise, kıyamete yakın büyük bir savaş olacağı ve peşine kıyamet kopacağı inancı vardır. Fakat hadislerce rivayet edilmiş bilgiler vardır. Şöyle ki;

Armageddon 1
Armageddon

Deccal yeryüzüne inecek fitne, fesat çıkaracak. İnsanlara çeşitli büyüler göstererek tanrı olduğunu iddia edecek ve birçok yandaş toplayacak. Dabbetül-Arz denilen bir yaratık gelecek. 40 gün boyunca Deccal, tüm Dünya’yı dolaşacak ve yandaşlarını toplayacak. Bu 40 günün ilk günü 1 yıl gibi geçecek, 2. Günü 1 ay gibi geçecek, 3. Günü ise 1 hafta gibi geçecek ve diğer günler normal gün uzunluğunda olacak. 40 gün sonunda İsa Mesih inecek ve Deccal’ı öldürecek. MesihMehdi’nin ordularına katılacak ve karşı gelenler temizlenecek. Bundan sonra Dünya’da bir süre barış olacak ve düzen kurulacak. Bu da uzun sürmeyecek ve kıyamet kopacak.

İslamiyette kıyametin büyük alametleri şöyle:
1-Sahte Mesih (Deccal) ortaya çıkacak ve insanları kötülüğe sevk edecek.
2- Dünya’yı 40 gün boyunca bir duman kaplayacak.
3- Dabbetül-Arz denilen yaratık ortaya çıkacak.
4- Güneş batıdan doğacak.
5- İsa-Mesih yeryüzüne inecek ve Deccal?ı öldürecek.
6- Ye’cuc, Me’cuc denilen bozguncu milletler ortaya çıkacak.
7- Yeryüzünde 3 büyük deprem meydana gelecek.

Tüm bunların gerçekleşmesinden sonrada kıyamet kopacaktır.

Kaynakça:
http://www.gotquestions.org/Turkce/Armageddon-Savasi.html
http://armagedonnedir.com/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Armageddon
http://www.agnostik.net/arsiv/5228-dinlere-gore-kiyamet

Kaynak: Hasan Can Bozkurt

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.