Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri

Bilinen Dünya Dışı Varlık Tipleri

Her durumda, Hava Kuvvetleri Belçika Hava sahası içerisinde belirli sayıda anormal olayların meydana geldiği sonucuna ulaşmıştır. Yerden gözlemlerle sağlanan sayısız tanıklıklar, bizleri belirli sayıdaki yetkisiz gökyüzü aktivite hareketlerinin olduğu hipoteziyle karşı karşıya gelmemizi sağlamış ve 30-31 Mart 1990 tarihindeki raporlarla güçlendirilerek, bu yazıda derlenmiştir.  Şimdiye kadar, askeri ya da sivil uçuşlara yapılan bir tehdit ya da tedirgin edici bir saldırganlıkla alakalı tek bir işarete rastlanılmamıştır. Bu nedenle varsayılan aktiviteler direkt bir tehdit oluşturmadığını konusunda ilerleme kaydettik.

Şüphesiz, gün gelecek, bu fenomen teknolojik tespit ve bilgi toplama anlamında da gözlemlendiğinde, orijinleri hakkında tek bir şüphe kalmayacaktır. Bu çok uzun süredir gizlenen gizemi açığa çıkartacaktır. Günümüze kadar gelen bu gizemi! Bu Gizem vardır, gerçektir ve kendi içerisinde de önemli bir sonuçtur.

-Tümgeneral Wilfred de Brouwer, Belçika Kraliyet Hava Kuvvetleri, Hv.K.K. Yardımcısı, SOBEPS’ Vague d’OVNI sur la Belgique (Belçika Üzerinde UFO Dalgası) Kitabı Sonsöz – Olağanüstü Dosyalar- Brüksel, 1991.

Adamic/Evadamic Melezler

Bazı insanlar Âdem ve Havva’yı ilk insanlar olarak tanımlarlar ama muhtemelen onlar ilk melez Anunnaki torunlarıdırÂdem ve Havva figürünün her kıta üzerindeki birçok antik yazıtlarda ve kültürde ortaya çıktığına inanılmaktadır. Yine inanılan bir diğer olgu da, yerel evrenimizdeYeryüzü ya da Dünya üzerinde egemenlik sürmek için savaşan iki ırkın temel teşkil ettiğidir; Draconianlar (sürüngenler) ve Evademic (insan ırkı). Bu ırklar; biraz Orta Doğulu ya da KızılderiliSiyahkoyu kahverengi gözlüzeytin gözlü, bazı daha az rastlanan ırklarda mavi gözler şeklinde tanımlanabilir. Ya da bunlar dünya tarihindeki mitolojik yaratıklar mıdır?

Alpha Centaurians(Alpha Centuyanlar)

Denizlerimizin altında rahat yaşayabilmeleri için, suda yaşayanlara özgü (amfibik), solungaçlarperdeli el ve ayaklara sahip insanımsı (humanoid) türlerdir. Muhtemelen okyanusların derinliklerinde yaşayan ve okyanuslardan çıkan UFO’ları kontrol eden ırk olarak da tanımlanabilirler. Büyükbaş hayvanların kaçırılması ve üzerlerinde yapılan deneylerle ilişkilendirilen ve ellerindeki çok gelişmiş silah sistemleri nedeniyle diğer ırkların savaşmak istemedikleri ırktır aynı zamanda. Oysa bazıları, bu ırkın bizlerin AYDINLATILMASI için burada olduklarını iddia ediyorlar.  Bu ırk, aynı zamanda, parlak mavimsi gri renkli ve farklı boylarda (uzunluklarda) da tarif edilmişlerdir.

Altairians (Altaryanlar)

Sözde bir Reptialiandır (sürüngen) ve insanımsı Reptilianlar olarak da tanımlayanlar vardır. Altair Güneş Sisteminde bulunan, Aquila Takımyıldızıyla ilişkilendirilen türdür. Neredeyse romantik bazı tanımlamalar verilmiştir bu tür için. Yıldızlar arasında göçerler (göçebedirler) ve bazı Nordic ve Gri başka bazı gezegende yaşayan türlerle (ki bizim gezegenimiz de buna dâhildir) dostturlar ve Dracolara karşı savunmadadırlar. Ayrıca Ashtar (AştarKomutanlığı KonfederasyonundadırlarAshtar Komutanlığı ile ilgili olarak hem olumlu hem de olumsuz görüşler vardır.

Andromedains (Andromedalılar)

Mit mi, gerçek mi? Antik Yunan mitolojisi bu “varlıkları” Cassiopeia yıldız sistemindeki tanrılarla özdeşleştirmişlerdir. Cesur Herkül Medusa’yı (Medusa bir Reptilian mıydı acaba?) ve diğer “Varlıkları” öldürmek zorundaydı! Ancak o zaman, sonunda kendini öldürebilirdi. Birçok soyun babası olduğu varsayılan Tanrı Zeus”, Herkül’Ün de babası, daha sonra ise Andromeda’nın elini tuttu evlilik bağıyla Zeus’un en bilinen çocukları: Afrodit‎, Ares‎, Dionysos‎, Heracles‎. Yunan tanrılarıyla ilgili bilgi almak için buraya bakabilirsiniz. (İngilizce)

Antarieans (Anteryanlar)

Antarktika altındaki dünya üsleri ile ilişkilendirilen, soluk sarışın saçlı mavimsi tenli humanoid (insanımsı) türdür. En az iki tane başka mavi tenli ırk olduğuna inanıyorum. Bazı açıklamalarda, bu varlıkların da Reptilian (sürüngen) özellikleri taşıdığı söyleniyor. Göz bebekleri yerine birer kesikmiş gibi görünen çizikler bulunuyor ve göz renkleri açık sarıdan parlak yeşile değişiklik gösterebiliyor ve bir kedi ya da yılan gözünü andırıyor. Başka açıklamalarda ise saf Aryan ırkı olabilecekleri ve gemilerinde swastika (gamalı haç) işareti bulunduğu söyleniyor.

Arcturians(Arkturyalılar)

Edgar Cayce’e göre, Arkturyalılar büyük ihtimalle, boyutlar arası yolculuk yapabilme yeteneğine de sahip olan, Galaksimizdeki en gelişmiş varlıklardır. Toplum yapıları dünyanınkine benzerdir. Açıkça, savaşmakta olan gezegenlere barış getirmeyi amaçlamışlardır. Bana göre, tüm Dünya Dışı Varlıklar, boyutsal anlamda, dünyamıza gelip gidebilmektedirler. Ya da muhtemelen bazı türler insanlığın oluşumundan da önce buradaydılar.

Maviler/Griler

Whitley Strieber’ın Communion (Topluluk – Cemaat) kitabında, kısa ve tıknaz olarak tanımlanıyorlar. Üniforma giyiyorlar ve koyu mavi renkli geniş yüzleri ve neredeyse komik denebilecek hareketleri ile sanki süzülüyormuş ya da uçuyormuş izlenimi veriyorlar. Whitley’nin tecrübelerine göre sanki bir tıp doktoru gibi davranıyorlardı ve onun üzerinde çalışmalar (deneyler) yaptılar. Bazıları ise, renkleri haricinde, koyudan parlak maviye değişen ve hatta insanımsı (humanoid) olarak da tanımlanabilecek, tipik griler gibi göründüklerini bildirirler.

Kahverengiler/Griler

Kahverengiler, tıpkı Maviler ve bazı Griler gibi, çok nadir görünürler. Kahverengilerin boyları 3-7 feet (3 feet yaklaşık 92 cm 7 feet ise yaklaşık 213 cm) arasıdır ve ten renkleri de kahverenginin tonlarından, soluk ten görüntüsü şeklinde değişiklik gösterebilir. Derileri, bazı durumlarda, buruşuk görünümlü kösele gibi tanımlanır ve göz büyüklükleri ise geniş bir badem şeklinden küçük ve sürüngenimsi göz şeklinde olmak üzere, değişiklik gösterebilir.

Cassiopaens (Kasiyopalılar)

KasiyopalılarCassiopea yıldız sistemindeki insanımsı bir ırka ait olan bu Dünya Dışı Varlıklar, oldukça gelişmiş zekâ düzeyine sahiptir. Bazı Yeni Çağ (New Age) akım grupları bu varlıklarla telepatik iletişim kurabildiklerini iddia ederler. Bu ırk, aslında, daha fazla efsaneye dayalı bir ırktır. Işık varlıkları olarak tanımlanırlar. Çevrelerinde ışıkla çevrelenmiş boyutsal enerji içerisinde görüntülenen bir hale (ışık halkası) vardır.

Draco Reptilians (Ejderha Takımyıldızı Reptilianları)

Çok fazla türleri olduğundan ve her bir tür de kendi içerisinde kategori oluşturduğundan, tüm Reptilian varlıkları tanımlamak için kullanılır. Bu ırk kısaca Draclar olarak adlandırılırlar ve çok zeki, kurnaz ve çok savaşçı olarak bir üne sahiptirler. Birçok insan bu konuda tartışmış olsa da, Dracolar, iyi adamlar sınıfına kabul edilmeyenlerdir. A.B.D. Hükümeti ve MILABS ile (Military Abduction – Askeri Kaçırmalar) ve yer altı üsleriyle bağlantılı olan, New Mexico’daki Dulce Caverns (Dulce Mağaraları) örtbas olayı yani Roswell olayıyla bağlantıları, kuvvetli bir şekilde, düşünülmektedir. Perdeli parmakları vardır. Tırnakları pençeye benzer şekildedir ve koyu yeşilimsi tonlarda gri ve pullu derileriyle değişik renklerde sürüngen göz şekilleri vardır. Şekil değiştirme (shape shifting) yeteneğine sahiptirler ve görüntülerini insan görünümüne değiştirebilirler. Görünen o ki, insanların korku ve buna benzer güçlü duygulardan oluşan enerjileriyle besleniyorlar. Değişik kaynaklara göre; Dünyanın orijinal yerleşimcileri Dracolardır ve dünyamızı ziyaret eden Adamic/Evadamic (insanımsı türlerırk tarafından –ki bunlar Annunaki’lerin bir parçası olabilirler– binlerce yıl önce Draco Yıldız Sistemine sürülmüşlerdir ve Dünya’yı tekrar elde edebilmek (ele geçirmek) için geri geleceklerdir.

ELs or EL Hybrids (EL’ler Ya da EL Melezleri)

Bunlar, insanüstü zekâ ve yeteneklerle bezenmiş, ilk insanlar ya da göksel tanrılar ve insanoğlunun birleşmesinden oluştuğuna inanılan tanrı görünümlü varlıklardır. Büyük ihtimalle antik efsanelerde anlatılan olaylarla da bağlantılıdırlar. Cronus (evrenin babası) ve Zeus’un annesi Rhea gibi birçok erken Grek dönemi insanüstü güçlerle de eşleşen tanımlamalar vardır.

El’lerin, Elohim olarak adlandırılan ve Hezekiel’in Çarkıyla ve ateş direkleriyle bağlantısı bulunan Finikeli ve Kenanlı tanrı ile bağlantısı olduğu söylenir ve birçok iddiaya göre bu da Dünya Dışı Varlıkların ziyaretinin bir kanıtıdır. EL kelimesi güçlü olarak tercüme edilebilir  “The Strong (or Powerful) One[Güçlü Olan]”.

Melezler/Karışık Türler

Her bir Dünya Dışı Uygarlık ile ilgili olarak birçok melez ırk vardır. Aşağıda bunlardan bazılarını bulabilirsiniz:

–  Griler – İnsan MeleziKaçırılan birçok kişi, periyodik olarak bağlantılı olduğu rapor edilen yarı insan yarı Dünya Dışı Varlık çocuklar gördüklerini bildiriyorlar. Çocuklar, sıklıkla, normalden büyük kafalı, daha geniş insan ya da varlık gözleri gibi ve küçük burunlu, küçük ağızlı ve değişik renklerde seyrek saçlara sahip olarak tanımlanıyorlar. Ten renkleri gri ile soluk beyaz arasında değişirken vücut tipleri ince ile bir deri bir kemik olacak kadar zayıf olarak tanımlanmasına karşın birkaç normal ağırlıkta çocuk gözlemlendiği de bildirilmiştir. Birçok kaçırılan kişi tanklarda doğmayı bekleyen insan/varlık melezi fetüsler gördüklerini de bildirmişlerdir.

–  Sürüngen – İnsan Melezleri: Görünüşe göre, Reptilian (sürüngeninsan melezleri insandan çok da farklı görünmüyorlar. Yılansı ırkının tarihi boyunca, insanlarla birleşerek yeni bir ırk (kan bağı) yaratmayı amaçladığı da bir gerçektir. Bazı insanlar homo-erectus insan ırkının Reptilian ve humanoid ırklarının genetik çiftleşmesinden ortaya çıktığına inanıyor. Bazı tanımlamalara göre, Sümer döneminden kalan kil tabletler üzerine yazılmış, Dünya’yı ziyaret eden ve insanlarla birleşen (çiftleşen), yılan (sürüngenırkı olarak da tanımlanan bir tanrısal (tanrı benzeri) ırkın varlığının birçok kanıt vardır. Bu konu birçok kültüre de geçmiştir. Bu melez Reptilian kan bağlarının aristokrat ve kralların, Orta Doğudaki kraliyet ve soyluların kanlarında da bulunduğu ve buradan da diğer kıtalara yayıldığına inanılmaktadır. Bazı insanlar, insanların dış kabuklarının (derilerinin) altındaki Reptilian yapılarını görebildiklerini iddia etmektedirler.

Hydra Reptilians(Suyılanı Takımyıldızı Reptilyanları)

Suda yaşayan bir Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) türüdür ve ya suyun yakınlarında ya da direkt su içerisinde yaşarlar. Boyları 5 feet (yaklaşık 165 cm) uzunluğundadır, derisi pulludur ve ayakları ve elleri perdelidir. Bunun yanında, solungaçları vardır ve üç yıldız sisteminden (Beta Hydrae – Epsilon Hydrae ve N Hydrae) oluşan Hydra (Suyılanı) Takım Yıldızından geldikleri bildirilmiştir. Aynı zamanda Deniz Yılanı olarak da tanımlanmışlardır. Yunan mitolojisinde, neredeyse, tüm yılanımsılar bulunmaktadır: Dragon Hydra (Ejder Suyılanı), Piton (Python) ve Dragon Typhon (Ejder Tayfunu ya da Tayfun Ejderi). Orta Doğu’da ortaya çıkartılan antik şehirlerin duvarlarına ve lahitlere (mezarlara) oyulmuş melez prototipler de dâhil olmak üzere, tüm kıtalara yayılmış birçok yılan tanrı ve tanrıçalar bulunmaktadır.

Insectiods/Mantas(Böceksiler/Mantalar) Böcek benzeri varlıklar. Büyük böceğimsi gözler ve ince manta* gibi görünen beden. Boyları 4 ile 7 feet (yaklaşık 125 cm ile 215 cm) arasındadır ve genellikle koyu gri tenli grilerin küçük yeni doğan türlerine eşlik ederler. Bazılarının kapüşonlu pelerin ya da benzeri elbiseler giyinmiş gibi görüntülendiği bildirilmiştir. Raporlara göre hem kötü niyetli hem de iyiliksever olarak tanımlanabiliyorlar.

(Manta: Bir tür tropik Balık – bedenleri o balığı andırdığı için bu isim verilmiş)

Iguaniods(İguanamsılar)

Yaklaşık 4-5 feet (125-160 cm) uzunluğundalar ve kalın tabanlı yere temas eden kuyrukları vardır. Daha çok İguana görünümüne karşın, dış görünümleri insanı da andırır. Kaçırılan kişiler, sıklıkla, kapüşonlu keşiş kıyafetine benzer giysileri olduğu şeklinde tarif ederler. Bu tür kıyafetleri giyme nedenleri ise; kuyrukları da dâhil, Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) görünümlerini saklamak için olduğu düşünülmektedir. Kötü niyetli bir gündemleri vardır ve bazıları onları sihir ve kara büyü ile ilişkilendirirler. Gözleri kırmızımsı ve daha çok da kan rengindedir.

Lacertian Reptilians (Kertenkele Reptilyanlar)

Suda yaşayan, kertenkele görünümlü, 4-6 feet (125-180 cm) boyunda, solungaç ve pulları ile farklı renkleri olan bir Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) türüdür. Bazıları, antik yarı insan – yarı balık seçkin Suriye tanrıları olduklarına inanırlar. Telepati ve insan düşüncelerine yerleşebilme yetenekleri olduğu da bildirilmiştir ve kesin olmamakla birlikte, Cepheus Takımyıldızının üstünden Perseus Yıldız Sisteminin altına kadar uzanan Lacerta (ya da Lizard [Kertenkele] olarak da anılır) Takımyıldızından geldikleri söyleniyor. Kaçırılan kadın denekler ise bu varlıkların kendilerini film ya da rock yıldızlarına benzetebilme yeteneklerini kullanarak, bu varlıklar tarafından kandırılıp rüya gibi bir ortamda tecavüz edildiklerini bildirmişlerdir. Ortamı ise; dişi dünyalılarla birlikte olabilmek için hazırlanıldığına inanılan ılık su havuzları olan kapalı odalar şeklinde tasvir etmişlerdir. Gemilerinin ise solucana ya da üçgene benzer şekilde olduğu bildirilmiştir.

Lemurian Hybrids (Lemuryalı Melezler)

Lemuryalılar Pleiades’ten gelen bir insanımsı türdür. Koyu saçlar ve bronz tenlidirler. Genellikle bademe benzer gözleri ve Hindistan ve Orta Doğu’nun farklı yerlerinde yerleştikleri söylenmektedir. Söylentilere göre bilincimizi aydınlatmak için buradalar ve onların Terra (dünya) olarak adlandırdıkları canlı doğal kaynaklar nedeniyle binlerce milenyum önce dünyaya geldiler. Lemuryalıların barış mesajlarını ilettiğini iddia eden birçok farklı grup vardır.

Luciferians

LuciferianlarDünya Dışı Varlık ırkların şeytani görünümü olarak tanımlanırlar ve bizlerin bildiği dini figürlerdeki şeytana benzer bir şekilde tarif edilmişlerdir. Aynı zamanda insan şekline dönüşebilme yetenekleri vardır. Bazıları da, onların baskın bir ırk olduğunu ve Dünyamızı ele geçirip insanları köleleştirmeyi istediklerini ve muhtemel İlluminati bağlantısından bahsederler. Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, daha çok Reptilyan (Reptilian – Sürüngen) kökenlidirler.

Lyrans (Lyralılar)

Dünya insanlarının kökenleri ile ortak bir kökene sahip oldukları iddia edilen ve Galaksimizi ele geçirme eğilimli Terrain türünün Lyra gezegenindeki insan sakinleri. Kızıl saçlar, açık tenli dev ırk gibi birçok özellikle anılan; koyu ten renginden Kafkas ten rengine kadar değişik renk ve boyutlarda oldukları söyleniyor. Anlaşılan, birkaç bin yıl önce kendi Yıldız Sistemlerinden sürülmüşler ve Galaksimizin birçok bölgesine dağılmışlar ve oralarda yerleşmişlerdir.

Martians(Marslılar)

Marslıların, tabii ki, bizim Güneş Sistemimizdeki Mars gezegeninden geldiği söyleniyor. Küçük ve antenleri olan yeşil adamlar ya da kertenkele benzeri Reptilyanlar (Reptilian – Sürüngeniç gezegen türleridir. Hatta humanoidler de vardır bu türlerin içinde. Bazı bilim adamları bir zamanlar Mars’ta insanların yaşadığını ve kaynaklar tükendiğinde de Dünya’ya kaçtıklarını düşünüyorlar. Bazıları ise gezegende çıkan ayaklanmalar, savaşlar ve Kutup Kayması gibi nedenlerle gezegenin değiştiğine inanıyorlar. Son zamanlarda Mars’ta yapılan keşiflerden bazıları da çok ilginçtir. Kutupların altında su bulunması, nehir yatakları ile ilgili açık kanıtlar ve hatta yüzeyde su gibi olaylar oldukça heyecan vericidir.

Neonates (Neonatlar – Yeni Doğanlar)

Oldukça zeki bir Dünya Dışı Varlık türüdür. Boyları 3-4 feet (95-125 cm) arasında değişir ve fetüs benzeri bir yüz yapıları ve normalden büyük bir kafatasları vardır.  Muhtemelen bu nedenle de Yeni Doğanlar olarak adlandırılmışlardır. İnce kas yapıları vardır ve bu nedenle de çok cılız görünürler. Koyu krem renkli derileri, ellerinde beşer parmak bulunan bu türün, telepati yetenekleri olduğu da bildirilmiştir. Neonatlar çoğunlukla, benzer bir Dünya Dışı Varlık türü olan GRİLERLE karıştırılırlar. Ancak, Grilerin aksine, Nenonatların alışılmışın dışında büyük olan gözlerinde, göz bebeği ve retina vardırGri Varlıkların da gözleri çok büyüktür ama tamamen siyahtır ve bir göz bebeği ya da retina bulunmaz gözlerinde. Ayrıca, Gri varlıkların ellerinde, Nenonatların beşer parmağına karşın, dörder parmak vardır.

1947 yılındaNew Mexico’da meydana gelen Roswell UFO olayında bildirilen Dünya Dışı Varlık türünün Neonatlar oldukları da bildirilmiştir. 1962 yılında Betty ve Barney Hill kaçırılma olayında da (ki bu kaydedilen ilk Dünya Dışı Varlık Kaçırma (Alien Abduction) belgesel konusu olmuştur. Bu kaçırılma boyunca, Neonatlar Betty Hill’e kendilerinin Zeta Riticuli(ya da Zeta ReticuliYıldız Sisteminden geldikleri söylenmiştir.

Nordics/Agathartians (Nordikler/Agatartiyanlar)

Çoklukla Pleiades Yıldız Sistemiyle ilişkilendirilen, uzun boylusarışınmavi gözlü olarak tanımlanan humanoid Dünya Dışı Varlık türdür. Hem erkek hem de kadınları kaslıatletik yapıları ve 6 feetin (yaklaşık 200 cm) üzerinde boylarıyla tanımlanmışlardır. Yüz özellikleri de humanoiddir; gözler, burun ve dudaklar boyut olarak değişiklik gösterebilirler. Yaşanmış temas deneyimlerine göre iyiliksever bir tür olarak tanımlanmıştır.

Kaynak: MAAR (Maalesef siteye ulaşılamıyor artık)

Ekli dosyada The Alien Races Book (Dünya Dışı Varlık Irkları Kitabı) PDF olarak verilmiştir. İngilizce ve en azından bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bilinen Dünya Dışı Varlıklar Videosu, bu konuda fikir sahibi olmanıza yardımcı olur diye düşünüyorum!

Öteki Gündem – 9 Ocak 2018 (Dünya Dışı Zeki Varlıklar)

Ekleyen ve Çeviri: Şeref Kaplan – UFO Dünyası

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.