Sümer Tanrıları ve Yaratılış Mitleri

Sümer Tanrıları ve Yaratılış Mitleri

Tanrılaryarı tanrılar ya da ölümsüzler olarak adlandırılan Sümer Krallar Listesinin 400.000 yıldan fazla bir süredir kaydedildiği iddia ediliyor. Ya da bir tek ruh tüm rolleri oynuyor!

Sümer Tanrıları - Tanrıça İnanna
Sümer Tanrıları – Tanrıça İnanna

Sümer Mitolojisinde AnunnakiDünya‘ya gelip tüm ırkları yaratan iyi ve kötü tanrıların ve tanrıçaların (duality) hepsini temsil eder. Bazı kaynaklara göre bu tanrılar Nibiru’dan (Geçiş Gezegeni) geldi. Asurlular ve Babil’lilier bu tanrıya, daha sonra kendilerinin baş tanrısı olacak olan, Marduk diyorlardı. Sümerler Nibiru gezegenindeki 1 yılın (SAR) dünyada 3600 yıla denk geldiğini bildiriyorlar. Anunnaki’nin yaşam süresi ise 120 SAR yani 432.000 yıldırKral Listesine göre Anunnaki’nin Dünya‘ya gelmesinden sonra, Büyük Tufan’a (Nuh Tufanı) kadar 120 Sar geçti.

İnsan Irkının Yaratılması

Sümer Tanrıları - Sümer Kaos Tanrısı
Sümer Tanrıları – Sümer Kaos Tanrısı
Antik Dünya Dışı Varlık teorisine göre, Anunnaki ve diğer Dünya Dışı Varlık grupları Dünya’ya geldiler ve değişik ırklarda insan neslinin tohumlarını ektilerHistory Channel’daki Ancient Aliens ve YouTube’da daha fazlasını da bulabileceğiniz bu araştırmaya, Zecharia Sitchin ve Eric Von Daniken öncülük etmiştir.

Tüm gezegene baktığınızda, Dünya tarihinin değişik dönemlerinde farklı Dünya Dışı Irkların Dünyamızı ziyaret ettikleri ya da aynı Dünya Dışı Irkların yeniden gelerek değişik programlar (uygarlıklar) oluşturduklarını ve bu uygarlıkların hala var olduklarını da gösteren antik tarihte sözü edilen Antik Astronotlarla ilgili birçok fiziki kanıtlar olduğunu göreceksiniz

Aşağıda listelenen Sümer Tanrıları ve Tanrıçaları, birçok kültürde ve antik uygarlıklta değişik isimlerle anılmışlardır. Her şeyin zaman yanılsaması içerisinde yaratıldığı gerçeğinin arkasında, her zaman bir hiyerarşi, bir ikilik ve dünyamızı ziyaret edip bilniçli bir şekilde insanları yaratmalarıyla ilgili bir bağlantı vardır. Diğer bir deyişle, Matrix içerisinde yaşıyoruz!

Temel Dört Tanrı

Enki – EA

Enki Sümer Mitolojisinde tanrısal bir konumdaydı. Daha sonra Babil Mitolojisinde EA olarak anıldı. EA ismi Sümer kaynaklıdır ve ‘ev’ ve ‘suyu’ işaret eden iki anlamı vardı. Enkisuyunzekânınyaratılışın tanrısıydı ve sulu uçurumun efendisiydi.

Yaratılış Miti

Enki ana tapınağı e-engur-raFırat Nehri vadisindeki sulak alanlarda Basra Körfezinden çok da uzak olmayan, Medeniyetin Beşiği olarak da bilinen Eridu’daki ‘derin suların evi’ olarak bilinirdi. İsmi, muhtemelen, ilk insan Adamu ya da Adapa’yı yaratmış olmasından dolayı kendisine verilen bir sıfattan kaynaklanıyor.

Anu’nun Dünya’ya gelmiş ilk oğullarının lideriydi ve insanlığın yaratılışında ve onların Nuh Tufanından korunmasında kilit bir rol oynamıştı. Sümer Mitolojisine göre Enki, insanları öldürmek ve yok etmek için tasarlanmış Büyük Tufan’dan (Nuh Tufanı) insanları kurtarmıştı. Enlil ve Anunnaki’lerin geri kalanları, insanoğlunun acı içerisinde yok edilmesine karar vermişken, Enki gizlice Ziusudra’ya ailesi için bir tür gemi inşaa etmesini söyleyerek ya da sihirli bir gemiyle onu göklere yükselterek kurtardı. Anlaşılan bu Nuh’un Gemisi efsanesinin ve diğer paralel Ortadoğu Büyük Tufan mitlerinin ayakta kalan en eski kaynağıdır.

Kaynak: CrystalLink

Ekleyen ve Çeviri: Şeref Kaplan – UFO Dünyası

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.